Waarden en concepten

← terug naar de startpagina


SLC-RAAMWERK: BEGANE GROND

De basis van het het SLC-raamwerk, de begane grond, bestaat uit zowel ‘Waarden en Concepten als de ‘Wetenschappelijke Onderbouwing’ Dit illustreert het degelijke fundament van het SLC-raamwerk en de bijbehorende onderwijs- en leermaterialen.

Duurzaamheidswaarden en  -concepten

Het uiteindelijke doel van onderwijs voor duurzame ontwikkeling is het overbrengen van kennis, waarden, attitudes en vaardigheden om mensen in staat te stellen de veranderingen die nodig zijn voor duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Kwaliteitsonderwijs voor duurzame ontwikkeling moet gebaseerd zijn op meest recente kennis en moet vervolgens gebaseerd zijn op een voortdurende evaluatie en vernieuwing van het curriculum en onderwijsmaterialen. Het moet docenten, andere professionals en burgers ondersteunen volgens het ‘een leven lang leren’-principe, zodat ze kunnen anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen en mogelijkheden. Op deze wijze kunnen alle mensen vrij van gebrek en vrij van angst leven en hun eigen unieke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. [The Lüneburg Declaration on Higher Education for Sustainable Development (p1)[1].]

 

De Lüneburg Declaratie (2001) roept Hoger Onderwijs instellingen, non-gouvermentele organisaties (NGO) en andere belanghebbenden op om:

 1. te waarborgen dat onderwijsmaterialen voortdurend worden beoordeeld en herzien op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis over duurzame ontwikkeling;
 2. te waarborgen dat de re-orientatie van de docentenopleiding op het gebied van duurzame ontwikkeling een blijvende prioriteit krijgt als cruciaal onderdeel van hoger onderwijs;
 3. structureel onderwijs te bieden aan docenten, beleidsmakers en het algemene publiek op het gebied van duurzame ontwikkeling;
 4. alle onderwijsinstellingen aan te moedigen om een sterke component van reflectie op de normen en waarden betreffende duurzame ontwikkeling in hun activiteiten op te nemen;
 5. bewustwording te creëren en de kennis omtrent het belang van technology assessment en risk assessment te vergroten;
 6. de creatieve ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsprojecten te promoten in zowel hoger onderwijs als in andere vormen en niveau’s van onderwijs;
 7. de aandacht voor de internationale dimensie te vergroten en meer mogelijkheden voor interculturele uitwisseling in de leeromgeving aan te bieden;
 8. de focus op capaciteitsontwikkeling en intensief netwerken tussen onderwijsinstellingen te vergroten; en
 9. zowel een sterke integratie tussen training en onderzoek als een sterkere interactie met belanghebbende in het ontwikkelingsproces te promoten.

Andere declaraties zijn waar relevant ook meegenomen. Voor een overzicht van relevante declaraties zie: http://www2.leuphana.de/vcse/uploads/media/Declarations_on_higher_education_and_sustainable_development.pdf

 

De onderliggende concepten, normen en waarden van het SLC-Raamwerk zijn, onder andere, gebaseerd op het Future Fit Framework van de UK Higher Education Academy (2012)[2]:

Zeven kernconcepten van duurzame ontwikkeling:

 • Onderlinge afhankelijkheden – maatschappij, economie en milieu zijn nauw met elkaar verbonden, van lokale tot mondiale schaal
 • Verantwoord burgerschap – rechten en verantwoordelijkheden, participatie en coöperatie
 • Behoeften en rechten – van toekomstige generaties
 • Diversiteit – het belang van culturele, sociale, economische en biologische variatie
 • Kwaliteit van leven, gelijkheid en rechtvaardigheid.
 • Duurzame verandering- sustainable change – ontwikkeling en draagvermogen
 • Onzekerheid en voorzorg

 Waarden en normen

 • Sufficiëntie (onder andere consuminderen, simpel leven)
 • Gelijkheid en rechtvaardigheid (intragenerationeel en intergenerationeel)
 • Sociale inclusie en voldoen aan basisbehoeften
 • Participatie en empowerment
 • Eco-efficiëntie (bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen)
 • Biodiversiteit en groene ruimte
 • Mensenrechten en behoeften
 • Ethisch investeren en ‘fair trade’
 • Duurzaam consumeren
 • Dierenrechten en biocentrisme
 • Democratie en participatie
 • Beheer van hulpbronnen en efficiëntie
 • Gemeenschappelijkheid en wederkerigheid
 • Lokale voorziening van behoeften
 • Weerbaarheid en duurzaamheid
 • Systeem gezondheid en welzijn
 • ‘Futurity’ (in het heden rekening houden met de toekomst)

[1]http://portal.unesco.org/education/en/files/37585/11038209883LuneburgDeclaration.pdf/LuneburgDeclaration.pdf [2]https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/future_fit_270412_1435.pdf

How to access the materials

→ Toegang tot onderwijsmaterialen