NurSusTOOLKIT Sustainability Literacy and Competency RAAMWERK

← terug naar de startpagina


Het doel van het NurSus project is het vergroten van het aanbod en van de relevantie van passend onderwijsmateriaal op het gebied van duurzame ontwikkeling (Duurzaamheid Kennis en Competenties; Sustainability Literacy and Competency- SLC) in verpleegkunde onderwijs door het ontwikkelen van innovatieve onderwijs- en leermethoden. Verpleegkundigen werken grensoverschrijdend; de beschikbaarheid van de NurSusTOOLKIT in meerdere talen zal een coherent raamwerk voor duurzaamheidscompetenties binnen Europa stimuleren. Klik op de bovenstaande SLC-kaders voor meer informatie over de onderliggende wetenschappelijke onderbouwing en benadering van de onderwijsmaterialen.

How to access the materials

Klik hier voor toegang tot de onderwijsmaterialen.