Adekwatność zawodowa

Ramy zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji: poziom drugi

Drugi poziom jest poświęcony „adekwatności zawodowej”. W celu zbadania zgodności z wymaganiami organizacji zawodowych oraz przepisami prawnymi został opracowany wykaz tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju i opieki pielęgniarskiej/zdrowotnej w odniesieniu do kompetencji organów pielęgniarskich i obowiązujących ich ram prawnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii.

→ Dostęp do materiałów edukacyjnych