Witryna internetowa – teksty do polskiego tłumaczenia

Celem projektu NurSus jest zwiększenie dostępności/zastosowania oferty systemu głosowej edukacji pielęgniarskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji (ang.: Sustainable Literacy and Competency – SLC) poprzez opracowanie innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych. Praca pielęgniarek i pielęgniarzy ma charakter transgraniczny; dostępność zestawu narzędzi NurSus TOOLKIT w wielu językach będzie promować spójność i wspierać ramy dla zrównoważonego rozwoju kompetencji w tym zakresie w całej Europie.

Kliknij poniższe pola, aby uzyskać szczegółowe informacje o materiałach dotyczących zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji oraz koncepcji opartej na tych materiałach edukacyjnych.

Kliknij tutaj, aby uzyskać wskazówki dotyczące dostępu i korzystania z materiałów.

→ Dostęp do materiałów edukacyjnych