Zewnętrzne czynniki zmian

Ramy zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji: otoczenie

W otoczeniu obszaru zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji znajduje się szereg zewnętrznych czynników powodujących zmiany. Są to na przykład rozwój zawodowy i naukowy (tj. wiedza, strategie), które wspierają ramy zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji i wywierają na nie wpływ wraz z upływem czasu. Otoczenie to również zagrożenia i bariery związane z integracją i nauczaniem treści zrównoważonego rozwoju w programach nauczania pielęgniarskiego. Szczegóły dotyczące zewnętrznych zmian są zawarte w poszczególnych rozdziałach, zostały również szerzej przedstawione w rozdziale 5 (kontekst społeczny i polityczny).

→ Dostęp do materiałów edukacyjnych