Podstawa dowodowa

Podstawa dowodowa

Stanowi istniejącą bazę wiedzy dotyczącą tego, co pielęgniarki i pielęgniarze / pracownicy służby zdrowia powinni wiedzieć oraz jakie podejścia pedagogiczne stosować. Baza ta opiera się na następujących elementach:

  1. Przegląd literatury: (i) co pielęgniarki i pielęgniarze muszą wiedzieć o zrównoważonym rozwoju; (ii) Jakie metody nauczania są wykorzystywane do osadzania zrównoważonego rozwoju w programach nauczania w pielęgniarstwie lub szkolnictwie wyższym? [1]
  2. Zakres nauczania: określenie obszarów, w których uwzględniono zrównoważony rozwój oraz możliwość integracji tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju [2]
  3. Badanie Delphi „ekspertów” dotyczące edukacji pielęgniarskiej [3]
  4. Zaangażowanie studentów [4]

Działania te zaowocowały powstaniem priorytetowej listy tematów dotyczących kwestii edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w pielęgniarstwie / opiece zdrowotnej.

  1. Sprawozdanie okresowe z sierpnia 2015 r.: oparte na dowodach zasoby dotyczące zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych i zdrowia
  2. Sprawozdanie okresowe z sierpnia 2015 r.: analiza Delphi i analizy tematyczne programów nauczania w celu określenia możliwości osadzania równoważnego rozwoju w pielęgniarskich programach nauczania
  3. Sprawozdanie okresowe z sierpnia 2015 r.: analiza Delphi i analizy tematyczne programów nauczania w celu określenia możliwości osadzania równoważnego rozwoju w programach pielęgniarskich
  4. Zrównoważony rozwój a edukacja pielęgniarska – dyskusja na Twitterze

 

→ Dostęp do materiałów edukacyjnych