Przekazywanie wiedzy

Ramy zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji: najwyższy poziom

Na najwyższym poziomie pozostaje faktyczne „dostarczanie” materiałów edukacyjnych/naukowych w oparciu o istotną i właściwą treść i dydaktykę nauczania. Przekazywanie wiedzy obejmuje wykłady, literaturę, dodatkowe zasoby oraz interaktywne działania i ma na celu wzbudzenie zainteresowania tematem wśród uczestników.