Treść

Ramy zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji: poziom trzeci

Mocno wspierany przez poziomy pierwszy i drugi, trzeci poziom składa się z „Treści”. „Treść” została opracowana w toku prac pilotażowych i prototypowych nas materiałami edukacyjnymi (na podstawie testu Aktywności 4) [1] . Wszystkie treści zostały zrecenzowane i/lub przetestowane przez studentów.

Treść ram zrównoważonego rozwoju wiedzy i kompetencji obejmuje wiele zagadnień, koncentrując się wokół następujących tematów:

Temat 1: Podstawowe pojęcia; Zrównoważony rozwój i zdrowie

  • Temat 2: Związek między zapewnieniem opieki zdrowotnej a zachowaniem globalnego środowiska
  • Temat 3: Relacje między zdrowiem a środowiskiem
  • Temat 4: Zdrowe (zrównoważone) społeczności
  • Temat 5: Kontekst społeczny i polityczny

 

  1. Sprawozdanie okresowe 2015: Strategia treści materiałów dydaktycznych wspierających zrównoważony rozwój wiedzy i kompetencji w dziedzinie pielęgniarstwa

→ Dostęp do materiałów edukacyjnych